Стручни скуп „Заједно учимо боље – Заједно можемо више“

Међународни стручни скуп „Заједно учимо боље – Заједно можемо више“ намењен просветним радницима у циљу унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе одржан је 15. маја 2021. године  у нашој школи у сарадњи са ОШ „Свети Сава“ из Кикинде.

Присутне учеснике на отварању конференције поздравио је директор наше школе мр Горан Петровић, а затим им се обратио помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање др Милан Пашић, пленарним излагањем на тему ,,Кључне активности и иницијативе у области основног образовања и васпитања у Републици Србији“. Он је указао на  место и значај професиналног развоја наставника у Стратегији образовања за 2020/30. година, али и на важност оснивања ученичких задруга, као вида подршке учењу за предузетништво, које треба да допринесе успешнијем оспособљавању младих за самосталан живот.

Испред  Града Београда учесницима скупа обратио се  Игор Раичевић, подсекретар за образовање и дечју заштиту и том приликом  истако да Град препознаје значај скупова на којима просветни радници имају прилику да се сретну и размене своја знања и  искуства.

Савет Европске уније 2018. године издао је препоруке о кључним компетенцијама за целоживотно учење и међу њих сврстао и предузетничку компетенцију. О изазовима имплементације ових препорука и примерима добре праксе на тему ,,Промовисање иновација и предузетништва у словеначким основним школама“ говорила је путем видео укључења Јања Зупанчич, наставник немачког и енглеског језика и директор ОШ ,,Лоуис Адамич“ Гросупље из Словеније.

Учесници скупа, представници  основних школа из Кикинде, Новог Сада, Новог Београда и Земуна, имали су прилику да присуствују предавањима, презентацијама и радионицама на теме: подршка деци мигрантима и деци из депривираних група у образовању, ученичка задруга и предузетништво, ваннаставне активности у школи, наставна средства, Ерасмус+ и Етвининг пројекти и друге.

Стручни скуп „Заједно учимо боље – Заједно можемо више“ је организован у оквиру пројекта „Подршка Европске уније управљању миграцијама у Републици Србији“, као део EPALE платформе и акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Иди на врх