О ученичкој задрузи Основне школе „Лазар Саватић“

Кроз учешће и рад у Ученичкој задрузи желимо да омогућимо нашим ученицима да стечена теоријска знања примене у процесима осмишљавања, креирања и промовисања призвода.

Ученичка задруга наше школе је формално кренула са радом 22.10.2019. године, усвајањем Оснивачког акта од стране Школског одбора школе. Претежне делатности Ученичке задруге су услужне делатности као што су туристичко вођење заинтересованих група и трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, потом прикупљање секундарних сировина, израда и продаја украсних и употребних предмета.

Циљеви Ученичке задруге су:
• овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга
• усмеравање и развијање предузетничког духа
• информисање и усмеравање ученика и стварање предуслова за практичну примену знања у животу и локалној средини
• развијање свести о начинима и потреби очувања природе

Иди на врх