Појекат ,,Ученичка задруга за 21. век – 3Д”

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило је средства за подстицај рада ученичких задруга у основним и средњим школама. Директор наше школе мр Горан Петровић потписао је уговор о додели средстава за пројекат који ће се реализовати преко ученичке задруге са министром просвете, науке и технолошког развоја Младеном Шарчевићем.

Циљ пројекта ,,Ученичка задруга за 21. век – 3Д” је опремање ученичке задруге средствима за рад и опремом, као и повећање материјалне основе задруге, кроз развој предузетништва код ученика. Добијена средства школа ће употребити, према предложеном пројекту, за куповину 3Д штампача, рачунара и пратеће опреме за израду промотивног материјала за школу и ученичку задругу.

Наша школа је једна од 16 основних школа које су добиле ова средства.

Иди на врх